Chương 1: Giới thiệu – Lập trình Smart Contracts

Chào bạn, Mình là Danny Dan! Mình giúp các bạn trả lời các câu hỏi??

1. BlockChain? Ethereum?

Công nghệ thay đổi rất nhiều thứ, kể cả nhận thức của chúng ta, công nghệ mới thay thế công nghệ cũ. Blockchain cũng vậy, tuy không phải là công nghệ mới nhưng nó là sự kế thừa và đặt nền tảng để ta hiện thực những ý tưởng mà trước đây là không thể. Smart contracts một khái niệm không còn mới mẻ nhưng với Ethereum lần đầu tiên nó được hiện thực hóa nó bằng cách ứng dụng công nghệ blockchain.

2. Những platform nào thực thi smart contracts?

Ethereum không phải là platform duy nhất cho phép thực hiện smart contracts, có rất nhiều các platform hướng tới việc lập trình smart contract và xây dựng các decentralized applications.

3. Tại sao Ethereum? Solidity? .. ??

Ethereum và solidity là platform ngôn ngữ lập trình phổ biến và dễ học nhất, bạn sẽ không mất quá nhiều công sức để xây dựng tất cả mọi thứ.

Sau đây những bước làm quen với smart contracts:

3.1 Nắm vững những hạn chế của Ethereum

 • Thời gian confirm một transaction (10–13s) ?
 • Gas limit của một block (4,000,000–6,000,000) ?
 • Gas estimate cho mỗi transaction (nếu không đủ gas thì toàn bộ estimate gas của bạn sẽ bị consume hết và EVM throw INVAILD out of gas) ?
 • Cách điều chỉnh gas price ?
 • Các BIP liên quan tới HD wallet (BIP32), và mnemonic words (BIP39) ?
 • Hiểu biết về platform là lợi thế chính yếu ?

a. Sử dụng thành thạo NodeJS & GNU Toolchain

 • Rất nhiều thư viện như EthereumJS được viết trên JavaScript. Bạn sẽ không mất công làm lại cái bánh xe.
 • Sử dụng các GNU toolchain cũng cần thiết, nó sẽ giúp các bạn khi biên dịch cách packages được thuận lợi.

b. Sử dụng thành thạo command line

 • Bạn phải làm việc với command line khá nhiều nếu không muốn nói là 24/7
 • Nếu bạn dùng GNU/Linux hoặc macOS thì thuận tiện hơn rất nhiều so với Windows.
 • Dùng được truffle thì điều kiện tiên quyết là rành command line

3.2 Học solidity

 Đừng ngại ngùng gửi mail cho mình: info.igoweb@gmail.com

Các dịch vụ khác