Tin tức

11 Tháng Mười

Chương 2: Lập trình BlockChain – Ngôn ngữ lập trình Solidity

Chào bạn, Mình là Danny Dan! Dưới đây mình hướng dẫn từng bước để lập trình Smart Contracts với ngôn ngữ lập trình Solidity: Đối với bất cứ ai muốn tìm hiểu làm thế nào để tạo DAPPs (ứng dụng phân cấp) hoặc vào được các game ICO, học về Solidity là một yêu cầu bắt […]

Chương 1: Giới thiệu – Lập trình Smart Contracts

Chào bạn, Mình là Danny Dan! Mình giúp các bạn trả lời các câu hỏi?? 1. BlockChain? Ethereum? Công nghệ thay đổi rất nhiều thứ, kể cả nhận thức của chúng ta, công nghệ mới thay thế công nghệ cũ. Blockchain cũng vậy, tuy không phải là công nghệ mới nhưng nó là sự kế thừa […]

25 Tháng Chín

Giải pháp Iot toàn diện

Chúng tôi giúp các start-up biến ý tưởng thành hiện thực.Vui lòng liên hệ: info.igoweb@gmail.com

Giải pháp order tại bàn, kèm thiết bị

Với sự phát triển công nghệ đã mang đến những cải tiến đáng kể cho nền kinh tế nói chung. Và “cuộc cách mạng” này cũng không hề bỏ qua ngành dịch vụ kinh doanh ăn uống. Nhờ có những thiết bị, ứng dụng hiện đại, chất lượng phục vụ khách hàng cải thiện đáng kể, lược […]

14 Tháng Chín

Video editor react native

email: info.igoweb@gmail.com

13 Tháng Chín

Công cụ lập trình React-Native

Thanh kiếm vàng: https://parseplatform.org/ Thanh kiếm bạc( Thư viện UI ): https://nativebase.io/ Json-Server: https://www.npmjs.com/package/json-server Atom Snippets: https://atom.io/packages/react-native-snippets   Frameworks we suggest using if you need this in your app Navigator: https://reactnavigation.org/ Strings localization: https://github.com/stefalda/ReactNativeLocalization Networking: rx-fetch + rxjs Maps: https://github.com/airbnb/react-native-maps Permissions: https://github.com/yonahforst/react-native-permissions Image picker: https://github.com/ivpusic/react-native-image-crop-picker OpenGL: https://github.com/ProjectSeptemberInc/gl-react-native Fabric: https://www.npmjs.com/package/react-native-fabric Icons: https://oblador.github.io/react-native-vector-icons/ UI components: https://nativebase.io/ Dialogs: https://www.npmjs.com/package/react-native-popup-dialog

12 Tháng Chín

Lập trình cơ bản với React-Native

1. Chuẩn bị Đầu tiên, chúng ta cùng nhau khởi tạo ứng dụng React Native với react-native-cli: cd Workspace react-native init CoinTracker Tạo 2 thư mục component và networking trong folder của app: cd CoinTracker mkdir /src/component // thư mục chứa các component của ứng dụng mkdir /src/networking // thư mục chứa các hàm gọi […]

18 Tháng Hai

Dịch vụ tạo mã QR cho cá nhân

Bên mình cung cấp dịch vụ tạo mã QR. Vui lòng liên hệ: info.igoweb@gmail.com